Εργαζόμενοι στις  Σ.Υ.Δ. «Μ.ΚΟΚΚΟΡΗ»

Οι  Σ.Υ.Δ. «Μ.Κόκκορη» παρέχουν ένα περιβάλλον φροντίδας στις ενοίκους του, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες τους και την ατομικότητα τους.

Το προσωπικό αποτελείται από Διεπιστημονική ομάδα ειδικών ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων:

[ul color=”” icon=”icon-briefcase”] [li]Ψυχίατρο[/li] [li]Παθολόγο[/li] [li]Ψυχολόγο[/li]

 

[li]Κοινωνικό Λειτουργό[/li] [li]Νοσηλευτές[/li] [li]Εργοθεραπευτή[/li] [li]Ψυχοπαιδαγωγό-Σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού[/li] [li]Φυσικοθεραπευτή[/li] [/ul]

Η ομάδα συμπληρώνεται και από βοηθητικό προσωπικό (Μαγείρισσες, Φύλακες, Επιμελήτριες, Καθαρίστριες).

Το προσωπικό απασχολείται σε κυκλικό ωράριο επί 24ώρου βάσεως γαι να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του προγράμματος των Σ.Υ.Δ. «Μ.Κόκκορη».