Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος β’

Πρόεδρος του Δ.Σ.


Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Φαρμάκης

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.


Κα Ειρήνη Χριστινάκη

Γραμματέας του Δ.Σ


Κωνσταντίνος Δήμτσας

Ταμίας του Δ.Σ.


Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος “Μαρία Κόκκορη”

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος “Μαρία Κόκκορη” απαρτίζεται απ’ τους κάτωθι:

Τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο Β΄, Πρόεδρο του Δ.Σ.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμ.π. Νικόδημο Φαρμάκη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.και Γενικό Διευθυντή της ΕΚΥΟ της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Την κ.Ειρήνη Χριστινάκη, Γραμματέα του Δ.Σ.

Τον κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα, Ταμία του Δ.Σ .

Τον κ. Αριστομένη Συγγρό, Μέλος του Δ.Σ.


Ψυχοπαιδαγωγικές οµάδες

Στις Στέγες μας πραγµατοποιούνται και λειτουργούν ψυχοπαιδαγωγικές οµάδες (workshops), οµάδες κοινωνικοσυναισθηµατικής αγωγής και οµάδες δηµιουργικής έκφρασης, στο πλαίσιο ενός δοµηµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος.
Ειδικότερα λειτουργούν:
Οµάδα µαθησιακών δυσκολιών

Οµάδα εργοθεραπείας και ανάπτυξης της αδρής και λεπτής κινητικότητας (χειροτεχνικές κατασκευές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, λειτουργικό παιχνίδι)

Οµάδα ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτόνοµης διαβίωσης και αυτοεξυπηρέτησης (ατοµική υγιεινή, οικιακές εργασίες, µαγειρική, ζαχαροπλαστική)

Οµάδα ανάπτυξης της κοινωνικής συναλλαγής – επικοινωνίας

Οµάδα ανάπτυξης δεξιοτήτων προ-επαγγελµατικής αποκατάστασης (αργαλειός, κέντηµα, κόσµηµα)

Οµάδα µουσικοκινητικής αγωγής

Οµάδα εκµάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οµάδα εκµάθησης προσαρµοστικών δεξιοτήτων (π.χ. κυκλοφοριακή αγωγή κ.ά.)

Οµάδα ξυλουργικής και αγγειοπλαστικής δεξιοτεχνίας

Οµάδα δηµιουργικής απασχόλησηςΠρογράμματα

Προγράµµατα Παρέµβασης και Κοινωνικής Ένταξης

Πρόγραµµα ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων και ψυχονοητικών ικανοτήτων: Εστιάζει στην εκπαίδευση πρακτικών σχολικών γνώσεων (ανάγνωση και γραφή), καθώς και ατοµικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Πρόγραµµα συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού: Περιλαµβάνει προ-επαγγελµατική και επαγγελµατική κατάρτιση, µέσω της παροχής πληροφοριών για τα διάφορα επαγγέλµατα, της απόκτησης ηθικο-κοινωνικής συµπεριφοράς και ανάπτυξης επαγγελµατικών δεξιοτήτων.

Πρόγραµµα αυτόνοµης διαβίωσης: Αφορά στην εκπαίδευση σε θέµατα προσωπικής φροντίδας, περιποίησης και ατοµικής υγιεινής των ενοίκων, καθώς και στην ανάληψη ευθυνών και οργάνωσης του προσωπικού τους χώρου.

Ατοµικές και οµαδικές συνεδρίες συµβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των ατόµων: Η ψυχολογική υποστήριξη λειτουργεί προληπτικά βοηθώντας το άτοµο να ενισχύσει την αυτοεικόνα του και να αναπτύξει αποτελεσµατικές δεξιότητες αυτό-διαχείρισης (ενδο-προσωπικά) καθώς και λειτουργικές διαπροσωπικές σχέσεις (δια-προσωπικά).

Πρόγραµµα συµβουλευτικής και υποστήριξης γονέων και συγγενών (ψυχοεκπαίδευση): Στοχεύει στην οµαλή και λειτουργική αναγνώριση και αποδοχή του προβλήµατος από την οικογένεια, καθώς και στην καθοδήγηση των µελών της για τη διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού προγράµµατος υποστήριξης και παρέµβασης.

Προκειµένου να λειτουργήσουν οµαλά και να αποδώσουν αποτελεσµατικά τα ανωτέρω προγράµµατα, πραγµατοποιείται συνεχής συνεργασία της διεπιστηµονικής οµάδας των Σ.Υ.Δ. (ψυχίατρος, ιατρός παθολόγος, κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, ειδικοί παιδαγωγοί, εργοθεραπευτής, φυσικοθεραπευτής), επιτυγχάνοντας παράλληλα µια σφαιρική και πολύπλευρη παρέµβαση και στήριξη των ενοίκων.Άλλες Δραστηριότητες

Προγραµµατισµένες επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους (π.χ. θέατρα) και συµµετοχή σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις της κοινότητας (π.χ. συναυλίες).

Συµµετοχή σε κοινές δραστηριότητες µε αντίστοιχα πλαίσια ή µονάδες και σχετικούς φορείς (ξενώνες, οικοτροφεία κ.ά.).

Αθλητικές δραστηριότητες – Ενεργή συµµετοχή των ενοίκων στους Αγώνες “Special Olympics”.

Δυνατότητα οργάνωσης καλοκαιρινών διακοπών για όλους τους ενοίκους των Σ.Υ.Δ.

Σύναψη και διατήρηση κοινωνικών επαφών µε φίλους από την κοινότητα και ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων µε τις οικογένειες των ενοίκων.

Συνεχής ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση (ψυχοεκπαίδευση) της ευρύτερης κοινότητας, µε απώτερο στόχο την οµαλή ένταξη των ενοίκων σε αυτή.

Δηµιουργία δικτύου εθελοντών, µε σκοπό την παροχή επιστηµονικής πραγµατογνωµοσύνης και κλινικής εµπειρίας σε νέους επαγγελµατίες του χώρου της ψυχικής υγείας.

Συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού στις τελευταίες εξελίξεις της ειδικότητάς τους, καθώς και συστηµατική σύνδεση και συνεργασία µε άλλους φορείς, για την ανταλλαγή επιστηµονικών απόψεων και πρακτικών εµπειριών.

Επιτέλεση Θείων Λειτουργιών και Ιερών Ακολουθιών στο Παρεκκλήσιο των Σ.Υ.Δ. Μ. Κόκκορη, µε προσκεκληµένα πρόσωπα τους συγγενείς των ενοίκων και του προσωπικού, τους φίλους των Σ.Υ.Δ. καθώς και άτοµα από την ευρύτερη κοινότητα.