ΤA KOΡΙΤΣΙΑ ΤΩΝ Σ.Υ.Δ. ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΦΗΣ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ