Ρεπορτάζ στην εφημερίδα Ορθόδοξη Αλήθεια για το Ίδρυμα μας