Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Αξιοποίηση μέσω Αντιπαροχής Ακινήτου στην Οδό Ομήρου 39 στην Νέα Σμύρνη 1/2022

Πασχαλινή Εορταγορά Ιδρύματος Μαρία Κόκκορη
April 9, 2022
Αίτηση-Προεγγραφή στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ “Νικόδημος Γραικός”
June 14, 2022
Πασχαλινή Εορταγορά Ιδρύματος Μαρία Κόκκορη
April 9, 2022
Αίτηση-Προεγγραφή στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ “Νικόδημος Γραικός”
June 14, 2022

Comments are closed.