Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά ακινήτου επί της οδού Σαράντα Εκκλησιών αρ. 20 στην Ν. Σμύρνη.(3/2021 )

Εγκαίνια Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “Βασιλική Τζέρμπη 1 & 2”
October 6, 2021
Ανακοίνωση Διαβούλευσης 13/12/2021 με 28/12/2021
December 13, 2021
Εγκαίνια Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “Βασιλική Τζέρμπη 1 & 2”
October 6, 2021
Ανακοίνωση Διαβούλευσης 13/12/2021 με 28/12/2021
December 13, 2021

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Αξιοποίησης Ακινήτου Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Δήμου Νέας Σμύρνης, επί της οδού Σαράντα Εκκλησιών 20 δια του συστήματος της αντιπαροχής.3_2021_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ_20_ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Comments are closed.