Προσωρινός πίνακας Ωφελουμένων (Υποέργο 3) για το πρόγραμμα με τίτλο πράξης: “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)”

Προσωρινός πίνακας Ωφελουμένων (Υποέργο 6 )για το πρόγραμμα με τίτλο πράξης: “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)”
November 9, 2022
Οριστικός Πίνακας ωφελουμένου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3
November 15, 2022
Προσωρινός πίνακας Ωφελουμένων (Υποέργο 6 )για το πρόγραμμα με τίτλο πράξης: “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)”
November 9, 2022
Οριστικός Πίνακας ωφελουμένου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3
November 15, 2022

Η Διεπιστημονική Ομάδα της Πράξης «ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5064420, που εντάχθηκε με την Α.Π. 4034/30.12.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα Κατάταξης των Ωφελούμενων για το Υποέργο 3 (Μαρία Κόκκορη 1)

Προσωρινος πίνακας για ΥΠΟΕΡΓΟ 3  (ΣΥΔ “ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ 1)

Comments are closed.