Προσωρινός πίνακας Ωφελουμένων για το πρόγραμμα με τίτλο πράξης: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)>>

Τυχεροί Αριθμοί
January 7, 2022
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων για το Υποέργο 6
February 4, 2022
Τυχεροί Αριθμοί
January 7, 2022
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων για το Υποέργο 6
February 4, 2022

Η Διεπιστημονική Ομάδα της Πράξης «ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5064420, που εντάχθηκε με την Α.Π. 4034/30.12.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα Κατάταξης των Ωφελούμενων για το Υποέργο 6 (Το Ψαραύτειο 1)

 

 

 

 

Προσκληση 5_01_22-Αναπλήρωση θέσης To Ψαραύτειο 1

Comments are closed.