Οριστικός Πίνακας ωφελουμένου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3

Προσωρινός πίνακας Ωφελουμένων (Υποέργο 3) για το πρόγραμμα με τίτλο πράξης: “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)”
November 9, 2022
Οριστικός πίνακας για το Υποέργο 6 (Ψαραύτειο 1)
November 15, 2022
Προσωρινός πίνακας Ωφελουμένων (Υποέργο 3) για το πρόγραμμα με τίτλο πράξης: “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)”
November 9, 2022
Οριστικός πίνακας για το Υποέργο 6 (Ψαραύτειο 1)
November 15, 2022

Comments are closed.