Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων
January 29, 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά ακινήτου επί της οδού Σαράντα Εκκλησιών αρ. 20 στην Ν. Σμύρνη
May 10, 2021
Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων
January 29, 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά ακινήτου επί της οδού Σαράντα Εκκλησιών αρ. 20 στην Ν. Σμύρνη
May 10, 2021

Η Διεπιστημονική Ομάδα της Πράξης «ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5064420, που εντάχθηκε με την Α.Π. 4034/30.12.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα Κατάταξης των Ωφελούμενων.

Οριστικός Πίνακας Ωφελούμενων

Comments are closed.