Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων
January 29, 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά ακινήτου επί της οδού Σαράντα Εκκλησιών αρ. 20 στην Ν. Σμύρνη
May 10, 2021

Η Διεπιστημονική Ομάδα της Πράξης «ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5064420, που εντάχθηκε με την Α.Π. 4034/30.12.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα Κατάταξης των Ωφελούμενων.

Οριστικός Πίνακας Ωφελούμενων

Comments are closed.