Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων για το Υποέργο 6

Προσωρινός πίνακας Ωφελουμένων για το πρόγραμμα με τίτλο πράξης: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)>>
January 17, 2022
Νέα Διευθύντρια Ιδρύματος Μαρία Κόκκορη, κα Μαρία Μπαζώρα!!! Καλή μας αρχή!!!
March 17, 2022

Η Διεπιστημονική Ομάδα της Πράξης «ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5064420, που εντάχθηκε με την Α.Π. 4034/30.12.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα Κατάταξης των Ωφελούμενης για το Υποέργο 6.

 

 

Οριστικός πίνακας για Ψαραυτειο 1

Comments are closed.