Οριστικός πίνακας για το Υποέργο 6 (Ψαραύτειο 1)

Οριστικός Πίνακας ωφελουμένου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3
November 15, 2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Δυνητικά Ωφελούμενους για το Πρόγραμμα με Τίτλο Πράξης: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) για το Υποέργο 4 “Μαρία Κόκκορη 2”
December 1, 2022
Οριστικός Πίνακας ωφελουμένου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 3
November 15, 2022
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Δυνητικά Ωφελούμενους για το Πρόγραμμα με Τίτλο Πράξης: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) για το Υποέργο 4 “Μαρία Κόκκορη 2”
December 1, 2022

Comments are closed.