ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 4

Προσωρινός πίνακας Ωφελουμένων (Υποέργο 4) για το πρόγραμμα με τίτλο πράξης: “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)”
December 8, 2022
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΑΝ
April 16, 2024
Προσωρινός πίνακας Ωφελουμένων (Υποέργο 4) για το πρόγραμμα με τίτλο πράξης: “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)”
December 8, 2022
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΑΝ
April 16, 2024

Comments are closed.