Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων

Τυχεροί Αριθμοί για το 2020
January 15, 2021
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων
February 5, 2021
Τυχεροί Αριθμοί για το 2020
January 15, 2021
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων
February 5, 2021

Η Διεπιστημονική Ομάδα της Πράξης «ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5064420, που εντάχθηκε με την Α.Π. 4034/30.12.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα Κατάταξης των Ωφελούμενων. Προσωρινός Πίνακας Ωφελούμενων

Comments are closed.