Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων

Τυχεροί Αριθμοί για το 2020
January 15, 2021
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελούμενων
February 5, 2021

Η Διεπιστημονική Ομάδα της Πράξης «ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5064420, που εντάχθηκε με την Α.Π. 4034/30.12.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα Κατάταξης των Ωφελούμενων. Προσωρινός Πίνακας Ωφελούμενων

Comments are closed.