Δωρεά πολυμηχανήματος απο την κα Τιτή Ντολαπτση και τον κ Κοντομήτρο