Δωρεά πετρελαίου θέρμανσης από την Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΛΠΕ ΑΕ