ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αίτηση-Προεγγραφή στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ “Νικόδημος Γραικός”
June 14, 2022
ΚΔΑΠ- ΑμεΑ” Νικόδημος Γραικός” -Ε.Ε.Τ.Α.Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής ΕΣΠΑ
July 28, 2022
Αίτηση-Προεγγραφή στο ΚΔΑΠ ΑμεΑ “Νικόδημος Γραικός”
June 14, 2022
ΚΔΑΠ- ΑμεΑ” Νικόδημος Γραικός” -Ε.Ε.Τ.Α.Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής ΕΣΠΑ
July 28, 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Ίδρυμα «Μαρία Κόκκορη» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών προσφέρει προς εκμίσθωση στην περιοχή «Φούρεσι Γλυκών Νερών» της Δημ. Ενότητας Γλυκών Νερών του Καλλικρατικού Δήμου Παιανίας, μια  Διώροφος οικοδομή με υπόγειο  και σοφίτα, 396,69 τ.μ. επί οικοπέδου 343,16 τ.μ. επί της οδού Γρ. Αυξεντίου 25, στο Ο.Τ. 175, με εκτιμώμενο  κόστος βελτιωτικών εργασιών  περί των 35.000 ευρώ, μη  συμπεριλαμβανομένων εξόδων και αμοιβών για την πολεοδομική αναθεώρηση που  συνεπάγεται αλλαγή της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ του κτιρίου από Σ2 που είναι σήμερα σε Σ3. Προσφέρεται για επαγγελματική χρήση με αντικείμενο την δημιουργία χώρων φροντίδας, υποστήριξης ή/και στέγης κοινωνικοπρονοιακού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ, ξενώνων απόρων, αστέγων, μονάδων φροντίδας  ηλικιωμένων, στεγών ανηλίκων και ενηλικών υποστηριζόμενης διαβίωσης, κέντρων κοινωνικής επανένταξης κ.α. με διάρκεια μίσθωσης 5 έως 12 έτη και τιμή εκκίνησης διαγωνισμού 2.500 ευρώ.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής γραπτών προσφορών: Τρίτη 26-07-2022 και έως ώρας 12 μ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν γραπτώς την προσφορά τους σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Διακήρυξης και στα συνημμένα αυτής Τεύχη Διακήρυξης και Συγγραφής Υποχρεώσεων που αποτελούν ένα σώμα με την παρούσα, στην ελληνική γλώσσα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ επί της υπ’ αρ. 2/2022 Διακήρυξης του Ιδρύματος ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ιδρύματος (Αγαμέμνονος και Προμηθέως 28, Άνω Γλυφάδα, Τ.Κ. 16674. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος ( www.kokkori.gr/ ).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗ_ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

 

 

Comments are closed.