Ανακοίνωση Διαβούλευσης 13/12/2021 με 28/12/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά ακινήτου επί της οδού Σαράντα Εκκλησιών αρ. 20 στην Ν. Σμύρνη.(3/2021 )
November 12, 2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Δυνητικά Ωφελούμενους για το Πρόγραμμα με Τίτλο Πράξης: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)
January 5, 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά ακινήτου επί της οδού Σαράντα Εκκλησιών αρ. 20 στην Ν. Σμύρνη.(3/2021 )
November 12, 2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Δυνητικά Ωφελούμενους για το Πρόγραμμα με Τίτλο Πράξης: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ)
January 5, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

Στα πλαίσια της υποβολής πρότασης, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Ιδρύματος  Περιθάλψεως Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ή με σύνδρομο Down της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών – Μαρία Κόκκορη, στην με αρ. πρωτ. 534/01.04.2020 πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ» και κωδικό ΟΠΣ 05_Β_ΜΔΤ, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4777 για το έργο «Ψηφιακή αναβάθμιση υπηρεσιών ιδρύματος Κόκκορη-Πιλοτικό Κέντρο e-συμβουλευτικής διαχείρισης ΑΜΕΑ, Π.ΝΟ.Υ & ατόμων με κινητικές αναπηρίες», επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Comments are closed.