Η Σ.Υ.Δ. “Μαρία Κόκκορη 3” βρίσκεται στην Ραφήνα Αττικής και μπορεί να φιλοξενήσει 2 ενοίκους.