Στις Σ.Υ.Δ. «Μαρία Κόκκορη» πραγµατοποιούνται και λειτουργούν ψυχο-παιδαγωγικές οµάδες (workshops), οµάδες κοινωνικο-συναισθηµατικής αγωγής και οµάδες δηµιουργικής έκφρασης, στο πλαίσιο ενός δοµηµένου, στοχοκατευθυνόµενου εκπαιδευτικού προγράµµατος.

Ειδικότερα λειτουργούν:

Οµάδα  µαθησιακών δυσκολιών

Οµάδα εργοθεραπείας και ανάπτυξης της αδρής και λεπτής κινητικότητας (χειροτεχνικές κατασκευές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, λειτουργικό παιχνίδι)

Οµάδα ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτόνοµης διαβίωσης και αυτοεξυπηρέτησης (ατοµική υγιεινή, οικιακές εργασίες, µαγειρική, ζαχαροπλαστική)

Οµάδα ανάπτυξης της κοινωνικής συναλλαγής – επικοινωνίας

Οµάδα ανάπτυξης δεξιοτήτων προ-επαγγελµατικής αποκατάστασης

(αργαλειός, κέντηµα, κόσµηµα)

Οµάδα µουσικοκινητικής αγωγής

Οµάδα εκµάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών

Οµάδα εκµάθησης προσαρµοστικών δεξιοτήτων (π.χ. κυκλοφοριακή αγωγή κ.ά.)

Οµάδα ξυλουργικής και αγγειοπλαστικής δεξιοτεχνίας

Οµάδα δηµιουργικής απασχόλησης