Επίσκεψη Δημάρχου Γλυφάδας κ Παπανικολάου και του κ Γιάννη Παπά