Δωρεά μεταπασχάλιου γεύματος από κ Δημήτρη Φιντιρίκο