• Πρόγραμμα αυτοεξυπηρέτησης που περιλαμβάνει προσωπική φροντίδα και περιποίηση των διαβιούντων, καθώς και φροντίδα του προσωπικού τους χώρου.
  • Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Τα παιδιά εκπαιδεύονται και αποκτούν βασικές γνώσεις όπως ανάγνωση, αρίθμηση, γραφή, ζωγραφική, καλλιτεχνικά, μουσική, χορό,φυσική αγωγή, κυκλοφοριακή αγωγή και άλλες δραστηριότητες ψυχαγωγικού τύπου καθώς και προετοιμάζονται για την κοινωνικοποίησή τους.
  • Πρόγραμμα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού που περιλαμβάνει συμμετοχή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και προεπαγγελματικής – επαγγελματικής απασχόλησης.
  • Πρόγραμμα ψυχοθεραπείας που περιλαμβάνει ψυχοθεραπεία σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
  • Πρόγραμμα οικογενειακής συμβουλευτικής και υποστήριξης.
  • Πρόγραμμα συνεχούς παρουσίας επιστημονικού προσωπικού (ψυχίατρο, ψυχολόγο, ιατρό παθολόγο, κοινωνικό λειτουργό και ειδικών εκπαιδευτών).
  • Δυνατότητα ολοκληρωμένων υπηρεσιών θεραπείας και διαπαιδαγώγησης (λογοθεραπευτές , εργοθεραπευτές κλπ).