Γίνε και συ εθελοντής… Μπορείς!

Επικοινωνήστε με την γραμματεία του Ιδρύματος (κα Χριστίνα Λούρη) στο τηλ. 210-9641782.