Επικοινωνήστε με την γραμματεία του Ιδρύματος (κα Χριστίνα Λούρη) στο τηλ. 210-9641782.