Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αξιοποίησης ακινήτου επί της οδού Ομήρου 39 στη Νέα Σμύρνη (Διακήρυξη 1/2021 Ιδρύματος ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά ακινήτου επί της οδού Σαράντα Εκκλησιών αρ. 20 στην Ν. Σμύρνη
May 10, 2021
Παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αξιοποίησης ακινήτου επί της οδού Σαράντα Εκκλησιών 20 στη Νέα Σμύρνη (Διακήρυξη 2/2021 Ιδρύματος ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ)
June 10, 2021

Σήμερα, 10 Ιουνίου 2021 Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αξιοποίηση του ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ που βρίσκεται επί της οδού Ομήρου 39 στη Νέα Σμύρνη, με καταληκτική ημερομηνία την 18η Ιουνίου 2021. Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης 1/2021 τελούν εν ισχύ.

Comments are closed.